top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů / Pravidla používání webových stránek Dobranovina.pl.

Vážený uživateli, rádi bychom vás informovali, že webové stránky, které aktuálně používáte, jsou přizpůsobeny požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Účel, rozsah a způsob zpracování osobních údajů webem Dobranovina.pl.

Správcem Vašich údajů na webu je Delta se sídlem ul. Niska 6, 82-300 Elbląg, POLSKO

Správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: delta@delta.elblag.pl

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb nabízených společností Delta.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6. oddíl 1 bod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (Úř. věst. EU L č. 119, str. 1).

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení účelu poskytování služby.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány externími subjekty poskytujícími Správci služby při zachování soukromí a práv a svobod subjektu údajů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění služby a po jejím dokončení, nejdéle však do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky ve vztahu k poskytnuté službě.

Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a v souladu s ustanoveními zákona: právo na jejich opravu, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou předmětem profilování.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, s výjimkou situací stanovených zákonem.

V souladu s ustanoveními GDPR souhlasíte s:Zpracování dat.

Zásady ochrany osobních údajů / Pravidla používání webových stránek Dobranovina.pl.

Vážený uživateli, rádi bychom vás informovali, že webové stránky, které aktuálně používáte, jsou přizpůsobeny požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Účel, rozsah a způsob zpracování osobních údajů webem Dobranovina.pl.

Správcem Vašich údajů na webu je Delta se sídlem ul. Niska 6, 82-300 Elbląg, POLSKO

Správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: delta@delta.elblag.pl

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb nabízených společností Delta.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6. oddíl 1 bod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (Úř. věst. EU L č. 119, str. 1).

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení účelu poskytování služby.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány externími subjekty poskytujícími Správci služby při zachování soukromí a práv a svobod subjektu údajů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění služby a po jejím dokončení, nejdéle však do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky ve vztahu k poskytnuté službě.

Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a v souladu s ustanoveními zákona: právo na jejich opravu, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou předmětem profilování.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud bude zjištěno, že zpracováním osobníc

h údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, s výjimkou situací stanovených zákonem.

 

V souladu s ustanoveními GDPR souhlasíte s:

Zpracování dat.

bottom of page